ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
56  หมู่ที่ 5  ตำบลกกทอง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000
โทร. 042-806406
เว็บไซต์ : suankluay.loei1.go.th
E-mail :  suankluay@loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

Comments