ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน /  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีเลือดหมูแถบขาว


ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6


ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู

Comments